4 maja 2021

XIV Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna, 27-28 maja

Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna, organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, od lat promuje ewaluację wykorzystania funduszy z europejskiej polityki spójności i animuje międzynarodową wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w badaniach ewaluacyjnych. W konferencji wezmą udział partnerzy krajowi, regionalni i zagraniczni, m.in. zaangażowani w realizację agendy polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4), w którą wpisuje się tegoroczne wydarzenie.

Tegoroczna konferencja odbędzie się on-line w dniach 27-28 maja, co jest zarówno szczególną formułą jak i momentem. Podsumowanie upływającej perspektywy polityki spójności 2014-2020 rozpoczyna się w czasie trwającej pandemii COVID-19. Jednocześnie, rozpoczęcie kolejnej perspektywy na lata 2021-2027, skłania do spojrzenia w przyszłość, na wyzwania stojące przed krajami UE. Dlatego dyskusja podczas konferencji będzie dotyczyć przede wszystkim „Nowej rzeczywistości – wyzwań dla polityki spójności i ewaluacji w czasach postpandemicznych”.

Zaproszeni eksperci opowiedzą m.in. o tym, jak pandemia zmieniła obszar realizacji polityki spójności, a także jakie wyzwania społeczno-gospodarcze stoją przed Europą (w szczególności krajami V4) i w jaki sposób mogą odpowiedzieć na nie interwencje współfinansowane z funduszy europejskich.

Uczestnicy zastanowią się również nad zmianami, jakie pandemia przyniosła dla realizacji procesów ewaluacji. Podczas drugiego dnia konferencji eksperci będą rozmawiać o wpływie COVID-19 na branżę badawczą –  zarówno po stronie klientów (zamawiających) jak i wykonawców badań – w szczególności na rzecz sektora publicznego. Dyskusję poprowadzi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Dyskutować będą:

  • Monika Bartosiewicz-Niziołek, Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego,
  • Anna Karczmarczuk, Prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii,
  • Urszula Krassowska, Managing Director Public Division w Kantar Polska SA,
  • Stanisław Bienias, Prezes IDEA Instytut Sp. z o.o.,
  • Michał Woch, Prezes Evalu Sp. z o.o.

Więcej informacji na www.ewaluacja.gov.pl

Opublikowano: 04.05.2021 11:25
Poprawiono: 04.05.2021 15:35
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: